国文学会

宗旨与期望:

  1. Memupuk dan menbangkitkan minat pelajar dengan menjalankan aktiviti rekreasi.
  2. Membantu pelajar yang menghadapi masalah dalam bahasa ini dan menggalakan pelajar menggunakan bahasa ini semasa berkomunikasi dengan orang lain.
  3. Berusaha mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dan menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu.
  4. Meningkatkan kebolehan, keyakinan, dan menjalin hubungan kerjasama antara ahli.

 

简介:

Persatuan ini ditubuhkan pada tahun 1977.

国文学会成立于1977年。

Jenis aktiviti yang dijalankan ialah bahasa serta aktiviti kebudayaan Melayu.

团课活动主要是进行与国文和马来文化有关的活动。

 
 
活动时间: 每周四 2:45pm-3:45pm
活动地点:

 

入团需知:

 

历年活动:

暂无
关闭菜单